تفاوت­ها در نوع بازی کودکان درگذشته و امروز

 تفاوت­های اساسی بازی کودکان در گذشته با امروز از جنبه ­ی بنیادین بازی کودکان محدود به زبان، فرهنگ، کشور و سایر عوامل نیست به همین دلیل...

ادامه مطلب

ورزش

ورزش بخش مهمی از رشد و پیشرفت کودکان و دانش آموزان به ورزش بستگی دارد است که تاثیر زیادی بر سلامت جسمی، بر سلامت روانی کودکان نیز اثر م...

ادامه مطلب