تاثیر ماساژ روی افزایش قد و رشد شیرخواران

پیش‌نمایش (در یک برگهٔ جدید باز می‌شود) ماساژ بدن شیرخواران در درازمدت اثرات مثبتی بر افزایش قد نیز دارد. این تاثیرات در رشد، به دلیل ...

ادامه مطلب

ماساژ نوزادان و شیرخواران

تاثیر ماساژ روی افزایش قد و رشد شیرخواران ماساژ بدن شیرخواران در درازمدت اثرات مثبتی بر افزایش قد نیز دارد. این تاثیرات در رشد، به دل...

ادامه مطلب