برنامه واکسیناسیون کودکان

واکسیناسیون و برنامه واکسیناسیون کودک شما واکسن چیست؟ واکسن عبارت است از فرآورده‌های میکروبی (مانند واکسن دیفتری و کزاز) یا ویروس‌های ض...

ادامه مطلب

لیست غذایی برای تقویت مغز دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال

[ لیست غذایی برای تقویت مغز دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال برای تقویت ذهن کودک و برای اینکه خوب درس را بفهمد کودکان باید درست غذا بخورند تا م...

ادامه مطلب

تأثیر نشاط و شادکامی بر یادگیری دانش آموزان ( قسمت دوم)

تأثیر نشاط و شادکامی بر یادگیری دانش آموزان ( قسمت دوم) معلمان - استفاده از روش های مناسب تشویق و تنبیه - ترغیب دانش آموزان به فعالی...

ادامه مطلب

تأثیر نشاط و شادکامی بر یادگیری دانش آموزان ( قسمت اول )

  تأثیر نشاط و شادکامی بر یادگیری دانش آموزان قسمت اول یادگیری و رفتار کودکان رابطه مستقیم با نشاط و شادابی و هیجانات مثبت اوست و...

ادامه مطلب

تغییر رفتار در نوجوانی قسمت دوم

تغییر رفتار در نوجوانی قسمت دوم 4- سرپیچی یا عصیان رفتار معمولی نوجوان: “بعضی از سرپیچی ها طبیعی و سالم است.” “مایل بودن به خارج از...

ادامه مطلب

تغییر رفتار در نوجوانی قسمت اول

  تغییر رفتار در نوجوانی قسمت اول تغییر در رفتار برای بسیاری از افراد در دوران نوجوانی رایج است، اما بعضی اوقات تغییرات بزرگ در شخصیت...

ادامه مطلب

ورزش

ورزش بخش مهمی از رشد و پیشرفت کودکان و دانش آموزان به ورزش بستگی دارد است که تاثیر زیادی بر سلامت جسمی، بر سلامت روانی کودکان نیز اثر م...

ادامه مطلب