ورزشهای مجاز در دوران شیر دهی

ورزشهای مجاز در دوران شیر دهی: مزایای سلامتی برای مادران در شیردهی و ورزش به اثبات رسیده است. داشتن این دو در زمانی که شما مشغول مراق...

ادامه مطلب

آیا بلند کردن وزنه در دوران بارداری ایمن است؟

آیا بلند کردن وزنه در دوران بارداری ایمن است؟ بله ، اگر با رعایت نکات ایمنی باشد و تحت نظر و مشاوره پزشک و مربی متخصص که تجربه کار با ز...

ادامه مطلب