دسته: ورزش نوزادان شیرخوار تا 2سال

تاثیر ماساژ روی افزایش قد و رشد شیرخواران

پیش‌نمایش (در یک برگهٔ جدید باز می‌شود) ماساژ بدن شیرخواران در درازمدت اثرات مثبتی بر افزایش قد نیز دارد. این تاثیرات در رشد، به دلیل افزایش ترشح هورمون رشد است. علاوه بر این ماساژ می تواند استرس وارده بر عضلات را کم کرده و به دفع مواد زاید از بدن کمک کند.  

ماساژ نوزادان و شیرخواران

تاثیر ماساژ روی افزایش قد و رشد شیرخواران ماساژ بدن شیرخواران در درازمدت اثرات مثبتی بر افزایش قد نیز دارد. این تاثیرات در رشد، به دلیل افزایش ترشح هورمون رشد است. علاوه بر این ماساژ می تواند استرس وارده بر عضلات را کم کرده و به دفع مواد زاید از بدن کمک کند. تفاوت ماساژ… ادامه خواندن