اگر شما بتوانيد رفتارهاي نادرست فرزندتان راتحمل كنيد و آن ها راناديده بگيريد،كودكان ازآنهادست خواهندكشيد؛ زيرابه هدف خودكه همان جلب توجه شما بوده است،دست پيدانمي كنند.

 

به بهانه درس و مدرسه
بچه ها را از همه لذت هایشان جدا نکنید !!
مدیریت کنید اما حذف نکنید …

 

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.
از زندگی لذت ببرید
حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید…

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.