برچسب: خواباندن کودک

تکان دادن زیاد نوزاد برای خواباندن کودک

وقتی کودک شما ساعتها گریه می کند، طبیعی است که برای متوقف کردن گریه او کاری انجام می دهید، هر کاری که انجام می دهید،  فقط کودک را با شدت تکان ندهید.