برچسب: سرطان رحم

تست غربالگری دهانه رحم

آشنایی با تست غربالگری سالانه برای بررسی دهانه رحم تست غربالگری سالانه برای بررسی دهانه رحم به کار می رود. این آزمایش به پیدا کردن تغییرات سلولی دهانه رحم که می تواند منجر به سرطان شود، کمک می کند. غربالگری شامل سیتولوژی دهانه رحم به نام پاپ اسمیر است. برای بعضی از خانمها آزمایش پاپیلومای… ادامه خواندن