برچسب: #گوش دادن

گوش دادن به صحبت کودکان

کودکان حق آزادی ،حق اشتباه،  حق انتخاب دارند. این اولین حقوق هر انسانی است   ابراز محبت و توجه به فرزندان، با روش هاي مادي مثل خريد هاي مكرر، پول دادنهاي بي رويه و رشوه دادن.. زمينه را براي بي مسئوليت وپرتوقع شدن آن ها فراهم ميكند.   هیچ وقت در حضور فرزندانتان همسر خود... ادامه خواندن