برچسب: یبوثت در کودکان

یبوست در کودکان نوپا

یبوست در کودکان نوپا یبوست در کودکان نو پا معمولاً نشانه بیماری جدی نیست، این بستگی به شرایط مختلفی، مانند رژیم غذایی و تحرک کودک دارد. برخی از والدین از تاخیر توالت رفتن کودک نوپای خود بسیار نگران میشوند. کودک نو پا در حالت طبیعی یک تا سه بار در روز حرکت روده را دارد…. ادامه خواندن